Debedrijfsmakelaar.nl verdeelt haar vastgoedbeheer in 3 modules. Deze zijn voor u als vastgoed eigenaar per module af te nemen. Wij werken met een uniek software / crm systeem, waarbij er direct erg korte lijnen ontstaan met huurders, eigenaar en leverancier.

Graag lichten wij dit in een nader te maken kennismakingsgesprek toe. Onze modules bestaan uit :

1. Commercieel beheer inclusief de wederverhuur / verkoop middels ons eigen landelijk zoek platform!

Debedrijfsmakelaar.nl neemt het complete relatiebeheer met de huurder op zich, waardoor de vastgoedeigenaar daar geen zorgen over heeft. Ook bij eventuele leegstand wordt het vastgoed actief in de markt gezet om solvabele huurders aan te trekken.

Uniek hierin is dat wij met ons landelijk platform een grote reikwijdte hebben om zelfstandig uw bedrijfspand weer in de verhuur / verkoop te plaatsen, zonder direct dit traject aan een bedrijfsmakelaar uit te besteden.

Commerciële activiteiten

  • Begeleiden complete verhuurtraject,
  • Schriftelijk vaststelling middels ROZ contracten,
  • Advisering bij verlenging of aanpassing lopende huurcontracten
  • Taxatie en waarde analyse, portefeuille waardering.

2. Onderhoud en technisch beheer

Periodieke inspectie, behandelen meldingen, vervaardigen, verstrekken onderhoudsopdrachten, controleren van uitgevoerde werkzaamheden, controleren onderhoudsnota’s, toezien correct gebruik vastgoed door huurders, controleren leegstaand vastgoed.

3. Financieel en administratief beheer

Door het financiële beheer van vastgoed uit te besteden bent u verzekerd van een correcte huuradministratie. Dit resulteert in een aantal voordelen voor de vastgoedeigenaar:

  • Financieel overzicht
  • Transparante en tijdige afrekening van servicekosten
  • Adequate debiteuren-beheer
  • Duidelijke en overzichtelijke huurafrekening
  • Indexering huurprijs
  • Oplevering  bij aanvang of beëindiging huurcontract

Wilt u meer informatie, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via: info@debedrijfsmakelaar.nl

Spring naar toolbar